U1 Úvodní obrazovka


Informační systém o platech (ISP) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Informační systém o platech státních zaměstnanců (ISPSZ) podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Informační systém o služebním platu vojáků z povolání (ISSPV) podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

Informační systém o služebním příjmu (ISSPr) podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůAktuálně

 Informační zpráva Přípravné období pro sběr dat za 1. pololetí roku 2023 bylo zahájeno 1. 6. 2023, vlastní sběr bude zahájen 1. 7. 2023.


 Doporučení

Poskytovatelé mohou kontrolovat data odkazem kontrola dat.
Předkladatelé by se měli vždy přihlásit a v době sběru kontrolovat data pokusem o vložení.