U1 Úvodní obrazovka


Informační systém o platech (ISP) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Informační systém o platech státních zaměstnanců (ISPSZ) podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Informační systém o služebním platu vojáků z povolání (ISSPV) podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

Informační systém o služebním příjmu (ISSPr) podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůAktuálně

 Informační zpráva Kampaň sběru dat ISP pro období 1-12/ 2019 je pro vkládání dat uzavřena.

Od I. čtvrtletí 2017 jsou data výkazu Práce2-04 sbírána standardně přes webové rozhraní Českého statistického úřadu www.vykazy.cz.
Tento modul již v aplikaci ISP není přístupný.
 Doporučení

Poskytovatelé mohou kontrolovat data odkazem kontrola dat.
Předkladatelé by se měli vždy přihlásit a v době sběru kontrolovat data pokusem o vložení.